WARSZTATY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

 

Od dwóch lat podczas projektu 5 zmysłów specjalną część warsztatową dedykujemy młodzieży ze szkół średnich. Chcemy dotrzeć do świadomości młodych odbiorców i przedstawić im niepełnosprawność z perspektywy osób w pełni samodzielnych i aktywnych zawodowo. Cykl spotkań ma za zadanie przełamywać bariery społeczne, a także obalać stereotypy narosłe wokół niepełnosprawności.

Warsztaty aktorskie dotyczące sztuki autoprezentacji poprowadzą Justyna Sobczyk oraz członkowie Teatru 21 –  aktorzy z dwudziestym pierwszym chromosomem.

Teatr 21 to jedyny w Polsce instytucjonalny teatr tworzony przez profesjonalnych aktorów z wadami wrodzonymi – teatr o którym głośno jest w ostatnich latach nie tylko w Polsce, grupa święci też triumfy na scenach i festiwalach europejskich. Zrodził się z warsztatów prowadzonych przez Justynę Sobczyk w Zespole Społecznych Szkół specjalnych „Dać szansę” w Warszawie. Jego zespół to aktorzy z zespołem Downa oraz autyzmem, a przy tym absolwenci i uczniowie tej szkoły.