Licząc na długotrwałe i wymierne efekty prowadzonych przez nas działań, ubiegłoroczna edycja projektu 5 zmysłów została poszerzona o nowy element warsztatowy – specjalne szkolenia dla instruktorów. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, dlatego podczas 5 zmysłów. Imaginarium po raz kolejny zorganizujemy cykl warsztatów dedykowany pracownikom placówek terapeutycznych. Nasz główny cel to sieciowanie środowisk: zarażanie ludzi pomysłami, wymiana doświadczeń, rozmowa o problemach, wspólne szukanie rozwiązań. Chcemy zwiększyć jakość rehabilitacji prowadzonej w ośrodkach na przestrzeni całej Wielkopolski. Inwestujemy w edukację instruktorów, ponieważ chcemy rozwijać kompetencje ludzi pracujących z osobami niepełnosprawnymi na co dzień.

Zajęcia dotyczące wartości relacji w pracy terapeutycznej poprowadzi dr Paulina Gołaska – psycholożka, pedagożka specjalna i terapeutka dziecięca, związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas całodniowego spotkania zastanowimy się wspólnie, czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób oraz w jakim celu budować bliską relację z drugim człowiekiem, z którym spotykamy się zawodowo. Dzięki obecności nieoceniającego obserwatora przyjrzymy się własnym wzorcom relacyjnym i sprawdzimy, na ile mogą one determinować to, jak pracujemy z innymi ludźmi. Podczas pierwszego etapu warsztatu – indywidualnej rozmowy – omówimy osobiste wyzwania, jakie mogą pojawiać się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością. Spotkanie potraktujemy jako okazję do lepszego poznania siebie i samorozwoju. Będzie ono szansą na wzmocnienie własnej wrażliwości i umiejętności wczuwania się w sytuację drugiego człowieka, czyli okazją do budowania społecznej wyobraźni.

Drugi etap spotkania – warsztat podsumowujący – zostanie podzielony na dwie części. Podczas pierwszej krótko przedstawione zostaną podstawowe założenia terapii relacyjnej, której istotą jest umiejętność tworzenia, podtrzymywania, a z czasem pogłębiania kontaktu z osobami, z którymi terapeuta spotyka się zawodowo. Część druga będzie miała charakter praktyczny. Uczestnicy zaproszeni będą do wspólnych działań pozwalających im poszerzać swoje interpersonalne kompetencje. Ważnym elementem całego spotkania stanie się możliwość dokonywania autorefleksji, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się własnymi spostrzeżeniami ukutymi w trakcie spotkań indywidualnych oraz warsztatu.

Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: marta@5zmyslow.pl